About

I am a researcher, writer, editor and communication advisor specialised in contemporary art with a special interest in politically engaged and feminist art. For more than a decade I have been working in the field of contemporary art. I have been involved in setting-up art manifestations, doing communication for art projects, and making art publications. As an art critic I have written for several platforms, among others Metropolis M, Tubelight and Het Financieele Dagblad. 

With my work I want to make people more aware of the (art) historical constructions in (pop) culture via storytelling in written and oral form. Visual culture has the possibility of showing something or gaining access to a perspective that of the spectator was previously unaware. Art can therefore make us think of different aspects of life, and diversify our knowledge. 

Art is a subject that I am very dedicated, curious and enthusiastic about. As a writer, editor and communication advisor I like working on projects in the same way by doing thorough research, analysing, giving my creative input, and meeting deadlines.

~

Ik ben een onderzoeker, schrijver, redacteur en communicatie-adviseur gespecialiseerd in hedendaagse kunst met speciale interesse in politiek geëngageerde en feministische kunst. Ik ben al meer dan een decennium actief in het hedendaagse kunstveld. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van manifestaties, het maken van kunstpublicaties, en heb communicatie gedaan voor kunstprojecten. Als een kunstcriticus heb ik onder andere geschreven voor Metropolis M, Tubelight en Het Financieele Dagblad. 

Met mijn werk wil ik mensen bewust maken van (kunst)historische constructies in (pop) cultuur door verhalen te vertellen in schriftelijke en gesproken vorm. Visuele cultuur geeft ons de mogelijkheid om ons iets te laten zien of ons toegang te geven tot een perspectief waar de toeschouwer zich daarvoor onbewust van was. Kunst kan ons daarom laten nadenken over verschillende aspecten van het leven, en onze kennis vermeerdvoudigen.

Kunst is een onderwerp waar ik zeer toegewijd, nieuwsgierig en enthousiast over ben. Als een schrijver, redacteur en communicatie-adviseur werk ik op dezelfde manier door nauwkeurig onderzoek te doen en analyses te maken, mijn creatieve input te geven, en deadlines na te komen.

Algemene voorwaarden Sietske Roorda